Vi udfører

Skjøtt tømrer og snedker er din proffesionelle samarbejdspartner når der skal skabes værdi for bygherre og slutbruger. Med flere års erfaring inden for entreprisestyring er vi dit bedste valg af samarbejdspartner, da du altid er sikker på en tilfredstillende resultat.

Fagentrepriser


Skjøtt tømrer og snedker er først og fremmest specialister i at udføre kvalitetsarbejde inden for tømrerfaget og har dermed også egenproduktion inden for samme fag.


Vi fordyber os med stor interesse i det faglige arbejde og vi har altid en finger på pulsen hvad angår de nyeste

materialer på markedet, samt hvilke krav og normer der stilles til nutidens byggerier.


I samarbejde med andre fag og projekterende rådgivere, er vi altid med hvor der tages beslutninger, således at de bedste løsninger findes, og kvaliteten forbliver i top.

Serviceafdelingen


Da Skjøtt Tømrer & Snedker ser sig selv som en virksomhed der lever af at levere god service, har vi derfor også en effektiv serviceafdeling.


Serviceafdelingen har en meget varieret opgaveportefølje der omhandler:


Forebyggende vedligeholdelsesarbejder

Mindre serviceopgaver så som vinduesudskiftning, tagarbejder, Velux vinduer, gulvbelægning

Akutte skader i forbindelse med storm, indbrud mm.

Specielle snedkeropgaver der kræver lidt ekstra finesse.