Kontakt

Niels-Erik Skjøtt

Direktør - Tømrermester

Mobil: 29 60 50 54

E-Mail: info@ne-skjott.dk

Rasmus Persen Hansen

Projektleder

Mobil: 42 36 50 54

E-Mail: rph@ne-skjott.dk

Lasse Lyngholm

Byggeleder

Mobil: 60 18 70 54

E-Mail: ll@ne-skjott.dk

Lasse Birkedal Svart

Projektleder

Mobil: 28 76 70 54

E-Mail: lbs@ne-skjott.dk